eigen praktijk sinds 1995
lid van de vlaamse vereniging voor logopedisten

 

Spraakstoornis

 

  • Spraakklanken worden niet of verkeerd uitgesproken en uw kind is hierdoor niet of minder goed te verstaan. Het kan dus zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. De bekendste articulatiestoornissen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van de [r]. Soms komt een meervoudige articulatiestoornis voor. Daarbij worden verscheidene klanken weggelaten, vervangen of vervormd.
  • Uw kind heeft nasaliteitsproblemen (bijvoorbeeld door een gespleten verhemelte of schizis).
  •  Daarnaast behoren ook het binnensmonds spreken of het spreken met weinig intonatie tot deze categorie.

Specialisatie: PROMPT

Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets

Een tactiel-kinesthetische benadering, een waardevolle toevoeging aan het logopedisch handelen bij spraakstoornissen

PROMPT is een techniek of methode voor het behandelen van articulatiestoornissen. Door middel van prompts wordt de cliënt getriggerd om tot een goede uitspraak van een klank te komen. Tijdens de behandeling leert u voor elke klank een bepaalde prompt. Een prompt is een manuele manipulatie van de spraakbeweging. De logopedist gebruikt hierbij één hand om het hoofd van de cliënt te ondersteunen en één hand om de spraakklanken te manipuleren. De cliënt voelt en bedenkt dan hoe de klank kan worden gemaakt. Dit ‘voelen’ werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden, zoals bij de meer traditionele behandelmethoden. Daarnaast richt PROMPT zich niet op het uitspreken van alleen de verkeerde klank. De moeilijke klank wordt direct geoefend in woorden en zelfs zinnen. De gedachte hierachter is, dat wij niet in klanken spreken, maar in woorden en zinnen. De klank wordt dus direct toegepast in woorden, die het kind in het dagelijks leven kan gebruiken.

Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Hebt u vragen of wenst u een afspraak? Wij helpen u graag verder: