eigen praktijk sinds 1995
lid van de vlaamse vereniging voor logopedisten

 

Spraakstoornis

 

  • Spraakklanken worden niet of verkeerd uitgesproken en uw kind is hierdoor niet of minder goed te verstaan. Het kan dus zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. De bekendste articulatiestoornissen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van de [r]. Soms komt een meervoudige articulatiestoornis voor. Daarbij worden verscheidene klanken weggelaten, vervangen of vervormd.
  • Uw kind heeft nasaliteitsproblemen (bijvoorbeeld door een gespleten verhemelte of schizis).
  •  Daarnaast worden ook het binnensmonds spreken of het spreken met weinig intonatie behandeld.

Specialisatie: PROMPT

Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets

Een tactiel-kinesthetische benadering, een waardevolle toevoeging aan het logopedisch handelen bij spraakstoornissen

Door middel van prompts wordt de cliënt getriggerd om tot een goede uitspraak van een klank te komen. Een prompt is een manuele manipulatie van de spraakbeweging. Dit ‘voelen’ werkt directer dan wanneer de nieuw te leren klank alleen maar via het gehoor en mondbeeld wordt aangeboden, zoals bij de meer traditionele behandelmethoden.    

Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Hebt u vragen of wenst u een afspraak? Wij helpen u graag verder: