eigen praktijk sinds 1995
lid van de vlaamse vereniging voor logopedisten

Praktisch

Wij beginnen meestal met de therapie op aanraden van de school of de behandelende arts.  Ook op eigen initiatief kan u bij ons terecht.

Wat mag u verwachten?

We starten met een vrijblijvend verkennend gesprek.  Indien  nodig volgt een onderzoek waarna u wordt uitgenodigd om de resultaten te bespreken.  Op basis daarvan zoeken we samen de meest geschikte begeleiding.  Tevens kunnen we in onze praktijk een intelligentieonderzoek laten uitvoeren.

 

 

 

De sessies gaan meestal door in onze praktijk. We kunnen uw zoon of dochter ook behandelen op school.  Voor kinderen in het lager onderwijs organiseren we dit over de middag, bij kleuters kan het tijdens de lesuren.

De therapie kan aan huis doorgaan bij mensen met afasie.

We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met de omgeving van de patiënten (school, CLB, thuisomgeving, artsen, …). Om een optimale begeleiding te verzekeren, proberen we maximaal aanwezig te zijn op alle besprekingen die doorgaan op school.  Ook worden regelmatig oudergesprekken ingepland om de evolutie van uw zoon of dochter te bespreken.