eigen praktijk sinds 1995
lid van de vlaamse vereniging voor logopedisten

Ouderbegeleiding: Leer hoe u uw kind kan helpen

 Leer elkaar nog beter begrijpen.

 

Integratie van ouders in de therapie vind ik heel belangrijk. Daarom vind ik jullie aanwezigheid als ouder tijdens de therapie van cruciaal belang. Daarnaast bieden we ook specifiekere begeleiding aan, zonder de aanwezigheid van jullie zoon / dochter.

Om de problemen bij uw zoon of dochter in te perken, is de hulp van jullie als ouders onmisbaar. Jullie werken mee in de behandeling van jullie kind.

Door jullie op te leiden en inzichten te bieden, worden de effecten van de behandeling versterktDe oudercursus informeert jullie wat er gebeurt met jullie zoon of dochter. 

Aan de hand van deze begeleiding kunnen jullie zich beter verplaatsen in de leefwereld van jullie zoon of dochter.  Hierdoor kunnen jullie zelfstandiger en bewuster helpen.

Bovendien zijn jullie goed geplaatst om vervolgens ook de omgeving van jullie zoon of dochter te beïnvloeden en aan te wijzen hoe er best met jullie kind wordt omgegaan. Het gaat bijvoorbeeld over aanwijzingen voor broer(s), zus(sen), leerkrachten, grootouders,…

 

Bij dyslexie en dysorthografie

Het ouderprogramma leert meer over dyslexie en over hoe je voor je kind de juiste hulp kan bieden.
De hoofdpunten van de inhoud zijn:

 • Vlot lezen en dyslexie: verschijnselen en processen
 • Het voorkomen en het ontstaan van dyslexie en bijkomende stoornissen
 • Dyslexie en dysorthografie bij de eigen kinderen
 • Reacties van de omgeving op dyslexie
 • Helpende en niet-helpende maatregelen
 • Hulpmiddelen en aanpak

Bij taal en spraak

Voor ouders van kinderen met een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, al dan niet kaderend binnen een autismespectrumstoornis, meertaligheid,…

In enkele sessie overlopen we verschillende thema’s:

 • Mijn kind en zijn taalontwikkeling
 • Impact van de taalontwikkelingsstoornis op het kind en zijn omgeving
 • Op talentenjacht
 • Ervaring als basis voor woord en zin
 • Van zin naar verhaal
 • Taalontwikkelingsstoornis in een meertalige context (indien van toepassing)

Dit is geen strikt te volgen product. Er is een flexibele aanpak waarbij de inhoud wordt aangepast aan de noden van het individuele kind en zijn ouders. Er zijn tussentijdse opdrachten om onmiddellijk met jullie kind aan de slag te kunnen.

Als ouder kan u zelf dus zeker een verschil maken.

De begeleiding wordt steeds gedocumenteerd door middel van een computerpresentatie, cursustekst en filmmateriaal. De kostprijs voor de ouderbegeleiding komt overeen met het remgeld van de therapie.

 

Hebt u vragen of wenst u een afspraak? Wij helpen u graag verder: