eigen praktijk sinds 1995
lid van de vlaamse vereniging voor logopedisten

Oudercursus: Leer hoe u uw kind kan helpen

Leer elkaar nog beter begrijpen.

 

Om de problemen bij uw zoon of dochter in te perken, is de hulp van jullie als ouders onmisbaar. Jullie werken mee in de behandeling van jullie kind.

Door jullie op te leiden en inzichten te bieden, worden de effecten van de behandeling versterktDe oudercursus informeert jullie wat er gebeurt met jullie zoon of dochter. 

Aan de hand van de oudercursus kunnen jullie zich beter verplaatsen in de leefwereld van jullie zoon of dochter.  Hierdoor kunnen jullie zelfstandiger en bewuster helpen.

Bovendien zijn jullie goed geplaatst om vervolgens ook de omgeving van jullie zoon of dochter te beïnvloeden en aan te wijzen hoe er best met jullie kind wordt omgegaan. Het gaat bijvoorbeeld over aanwijzingen voor broer(s), zus(sen), leerkrachten, grootouders,…

 

Ook bij dyslexie is jullie hulp van groot belang

 

Uit effectmetingen van de logopedische behandeling voor dyslexie blijkt dat het succes van therapie bij dyslexie door vele factoren wordt bepaald.

“Eén van dé onmisbare zaken is de mate waarin ouders dyslexie kennen en begrijpen, zodat ze weten hoe het kind op te vangen en hoe te helpen met het oefenen”

Als ouder van een zoon/dochter met dyslexie kan u zelf dus zeker een verschil maken.  Dankzij de oudercursus kunnen wij u inwijden in de wereld van uw kind en u meegeven hoe u uw zoon of dochter zo veel mogelijk kan begeleiden.

Daarnaast vind ik de integratie van ouders in de therapie heel belangrijk.

Hebt u vragen of wenst u een afspraak? Wij helpen u graag verder: